P00DC

Código de Avería descripción P00DC

Sensor de temperatura exterior B – señal alta.

Solución del P00DC

Cableado, sensor de temperatura exterior.